ABRA Flexi / FlexiBee

Automatické faktury ze smluv v ABRA Flexi / FlexiBee

Automaticky generuje faktury ze smluv v ABRA Flexi / FlexiBee

Cena 130 Kč / měsíc + instalace 690 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Flow zajistí automatické generování faktur ze smluv v ABRA Flexi / FlexiBee. Nemusíte tak generování faktur spouštět ručně.

  • Generování faktur probíhá jednou denně a to v noci.
  • Faktury jsou generovány jen pro ty smlouvy, které mají zaškrtnutou volbu Automaticky generovat.
  • Pro odběratelské smlouvy se vytvářejí vydané faktury.
  • Pro dodavatelské smlouvy se vytvářejí přijaté faktury.
  • Odesílání vytvořených faktur se řídí nastavením pole Automaticky posílat e-mailem klientům v ABRA Flexi / FlexiBee a zajišťuje jej ABRA Flexi / FlexiBee.

Tip: Odběratelské a dodavatelské smlouvyOdběratelské smlouvyDodavatelské smlouvy v ABRA Flexi / FlexiBee.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Automatické faktury ze smluv v ABRA Flexi
Vývojář: Dativery s.r.o.