ABRA Flexi / FlexiBee

Automatické vytváření faktur dle smluv v ABRA Flexi / FlexiBee

Automaticky vytváří faktury dle smluv v ABRA Flexi / FlexiBee

  • Cena 130 Kč / měsíc
  • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 690 Kč
  • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 0 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Doplněk zajistí automatické generování faktur dle smluv v aplikaci ABRA Flexi / FlexiBee. Nemusíte tak generování faktur spouštět ručně.

  • Generování faktur probíhá jednou denně a to v průběhu noci.
  • Faktury jsou generovány jen pro smlouvy, které mají zaškrtnutou volbu Automaticky generovat.
  • Pro odběratelské smlouvy se vytvářejí vydané faktury.
  • Pro dodavatelské smlouvy se vytvářejí přijaté faktury.
  • Odesílání vytvořených faktur se řídí nastavením pole Automaticky posílat e-mailem klientům v ABRA Flexi / FlexiBee a zajišťuje jej ABRA Flexi / FlexiBee.

Tip: Odběratelské a dodavatelské smlouvyOdběratelské smlouvyDodavatelské smlouvy v ABRA Flexi / FlexiBee.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Automatické faktury ze smluv v ABRA Flexi
Vývojář: Dativery s.r.o.