Vytvoření plateb v účetnictví dle faktur ze banka

Automatické vytváření bankovních dokladů v účetnictví dle vydaných faktur ze banka.

Automatické vytváření bankovních dokladů (tj. plateb, úhrad) v účetním systému účetnictví dle uhrazených vydaných faktur ze systému banka zaslaných na vyhrazený e-mail přenosu. Propojení je přínosné např. pro zpětnou rekonstrukci účetnictví.

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace