Sufio
ABRA Flexi / FlexiBee

Vytvoření plateb v ABRA Flexi / FlexiBee dle faktur ze Sufio

Automatické vytváření bankovních dokladů v ABRA Flexi / FlexiBee dle vydaných faktur ze Sufio.

  • Cena 240 Kč / měsíc (za další stejnou integraci 59 Kč / měsíc)
  • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 1 990 Kč
  • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 0 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.
Automatické vytváření bankovních dokladů (tj. plateb, úhrad) v účetním systému ABRA Flexi / FlexiBee dle uhrazených vydaných faktur ze systému Sufio zaslaných na vyhrazený e-mail přenosu. Propojení je přínosné např. pro zpětnou rekonstrukci účetnictví.

Po importu plateb je možné spouštět automatické párování plateb:

  • Párování příchozích plateb s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur.
  • Párování odchozích plateb s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur.

Párování plateb je ve výchozím nastavení prováděno na základě nalezení shody variabilního symbolu a zároveň částky s dokladem. Liší-li se jeden z údajů, není platba spárována. V nastavení je možné zvolit odlišné strategie párování, viz článek Párování plateb v ABRA Flexi.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Vytvoření plateb v účetnictví dle faktur ze Sufio
Vývojář: Dativery s.r.o.