Automatická fakturace prodejů/vyskladnění pro accounting

Vytvoří faktury podle prodejů nebo vyskladnění.

Jednoduchý modul, který sečte prodaného nebo vyskladněného zboží za určité období. Zdrojem může být:

  • prodeje na fakturách vydaných
  • prodeje na fakturách přijatých
  • vyskladněné zboží

Následně dokáže sumarizovaně vytvořit cílový doklad a tím provést fakturaci nebo vyskladnění:

  • faktura vydaná
  • faktura přijatá
  • skladový pohyb

Nejčastější způsoby použití:

  • přefakturace vyskladněného zboží mezi CZ a SK pobočkou (včetně dobropisů)
  • sumární fakturace vyskladněného zboží konkrétnímu B2B zákazníkovi
  • automatické vyskladnění naskladněnéno zboží

Flow lze snadno kombinovat s automatickou přefakturací, která vytvořenou fakturu přenese do jiného účetnictví.

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace