Účetní program Stormware POHODA potřebuje na přelomu účetních období drobnou přípravu, aby veškeré integrace fungovaly dobře i v novém účetním období i roce. V menu Účetnictví rozbalte nabídku Uzávěrka a zvolte položku Účtování na přelomu období… Pomocí ní lze přepínat běžné účetní období a období následujícího roku. Alespoň jedno přepnutí účetního období je nezbytné, protože zajistí vytvoření dokladových řad potřebných pro vytváření dokladů.

Dativery Agent, který zajišťuje propojení s POHODOU, umí automaticky přepínat účtování na přelomu účetního období a tak v něm obvykle není potřeba nic nastavovat.

Související článek: