Přes 4700 výdejních míst, doručování do více než 30 evropských zemí či večerní doručování na adresu v největších městech – to jsou hlavní výhody Zásilkovny (známé též jako Packeta). Služba se pro tyto výhody stává častou volbou e-shopů pro zaslání nákupů zákazníkům nejen v Česku a na Slovensku. Kromě vlastní rozsáhlé sítě partnerů využívá služeb zavedených přepravců. U veškerých dopravců v Česku a Slovensku nabízí doručování zásilek na dobírku, služba je dostupná i u řady zahraničních dopravců. Úhrady zásilek jsou Zásilkovnou zasílány na váš účet, současně jsou fakturovány poskytnuté služby a poplatky.

Propojení s účetnictvím

Zásilkovnu (a stejně Packetu) je možné s pomocí Dativery napojit na váš účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee). Napojení zajišťuje automatické stahování úhrad zásilek od přepravní služby a import těchto plateb do účetního systému – obdobně jako by se jednalo o bankovní účet. Stahování probíhá automaticky každou hodinu po celý den a proto záleží jen na smluvené frekvenci fakturace, tj. jak často Zásilkovna poskytne data ke stažení. Kromě automatického stahování je možné ručně spustit okamžité stažení úhrad a jejich zpracování.

Po importu úhrad do účetnictví je volitelně možné spouštět automatické párování plateb s vydanými fakturami. Párování všech plateb s vydanými fakturami je prováděno na základě nalezení shody jejich variabilního symbolu a zároveň shody částky s údaji dokladu. Liší-li se jeden z údajů, není platba spárována a čeká na ruční zpracování, aby se vyloučila možnost chyby.

Doklady vytvářené ve Flexi

Protože Zásilkovna poskytuje informace o nákladech za doručení zásilek, jsou pro zásilku s dobírkou při importu vytvořeny tři bankovní doklady:

  1. doklad na částku ve výši dobírky (tj. brutto dobírky),
  2. doklad na částku dobírky k vyplacení od Zásilkovny (tj. netto dobírky),
  3. doklad na souhrnnou částku poplatků spojených s doručením.

Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vytváření druhého a třetího dokladu vypnout.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou Zásilkovnou, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání Zásilkovny samotné. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.

V nastavení flow můžete zadat typ dokladu pro všechny vytvářené doklady. U uvedeného typu dokladu můžete ve Flexi určit předpis zaúčtování pro příjem a výdej, který bude použit pro účtování prvního a druhého dokladu.

Příprava ve Flexi

Připomeneme, že pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis, znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy.

Ve Flexi si pro Zásilkovnu založte nový bankovní účet (v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů). K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb od Zásilkovny. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu.

Údaje ze Zásilkovny

Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu v Zásilkovně či v Packetě a přenášet informace o platbách, je potřeba poskytnout klíč API a heslo API. Obě informace naleznete v klientské sekci Zásilkovny: po přihlášení klikněte na název své společnosti v horní liště. Objeví se vám stránka podpory a v boxíku s názvem vaší společnosti jsou oba údaje zobrazené. Klíč i heslo k API budou mít podobu nahodilé kombinace písmen a číslic, např. b56ad78dcc812ce48811fe7a33d.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet výpisy plateb ze Zásilkovny do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat. Stejně tak můžete přenášet výpisy plateb z Packety do Flexi.