Je mnoho způsobů zaplacení zboží či služeb na Internetu a zákazníci podle svých potřeb volí rozličné z nich. Chce-li obchodník na svém e-shopu efektivně prodávat, musí zákazníkům nabídnout pohodlné řešení platby, ať již chtějí zaplatit jakkoliv. Vhodným řešením jsou platební brány jako např. ThePay. Platební brána s licencí ČNB bude pro zákazníka důvěryhodným partnerem, zároveň ušetří starosti s implementací oproti vlastní implementaci jednotlivých způsobů plateb.

Propojení s účetnictvím

Platební bránu ThePay je možné s pomocí Dativery napojit na váš účetní systém ABRA Flexi (dříve ABRA FlexiBee). Propojení od Dativery zajišťuje automatické stahování výpisů realizovaných úhrad od platební brány a import těchto plateb do účetního systému – obdobně jako by se jednalo o bankovní účet. Stahování plateb probíhá automaticky každou hodinu po celý den a proto záleží jen na samotné platební bráně, kdy informaci o provedené úhradě poskytne ve svém API ke stažení.

Vedle průběžného automatického stahování je možné ručně spustit stažení úhrad a jejich zpracování, které proběhne okamžitě. Po importu plateb do účetnictví je volitelně možné spouštět automatické párování těchto plateb s vydanými fakturami.

Párování všech naimportovaných plateb s vydanými fakturami je prováděno na základě nalezení shody variabilního symbolu a zároveň částky platby s údaji dokladu. Liší-li se jeden z údajů, není platba spárována a čeká na ruční zpracování, aby se vyloučila možnost chyby.

Doklady vytvářené v ABRA Flexi

Protože brána ThePay poskytuje informace o poplatku z provedené platby, jsou pro každou platbu při importu vytvořeny tři bankovní doklady:

  1. doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
  2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude platební bránou vyplacena,
  3. doklad na částku poplatku ThePay za zpracování platby.

Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vytváření druhého a třetího dokladu vypnout.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou bránou ThePay, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání platební brány samotné. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.

V nastavení flow můžete zadat typ dokladu pro všechny vytvářené doklady. U uvedeného typu dokladu můžete v ABRA Flexi určit předpis zaúčtování pro příjem a výdej, který bude použit pro účtování prvního a druhého dokladu.

Příprava v ABRA Flexi

Připomeneme, že pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis, znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy.

Ve svém Flexi si pro platební bránu ThePay založte pomyslný nový bankovní účet (v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů). K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb od platební brány. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu.

Údaje z ThePay

Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u provozovatele brány ThePay a přenášet informace o proběhlých platbách, je potřeba poskytnout ID obchodníka, ID účtu a heslo pro komunikaci. Tyto údaje naleznete po přihlášení v Klientské sekci, konkrétně na stránce Nastavení → Účty u ThePay. Na této stránce je tabulka s přehledem účtů a v jejím posledním sloupci Údaje pro implementaci jsou uvedeny údaje jako merchantId, accountId a heslo pro datové API.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet výpisy plateb z ThePay do ABRA Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.