This image has an empty alt attribute; its file name is obrazek-2.png

Platební brána GoPay je řešením, které zajišťuje pohodlné a bezpečné zaplacení za objednané služby a zboží. Platební brána zajistí zpracování platby, ať již jsou ve hře platební karty, převody na bankovní účet, on-line bankovní převody, elektronické peněženky, Bitcoin a to dokonce pro desítky bankovních institucí v několika středoevropských zemích a pro celou řadu měn. Ušetřené starosti s implementací řady platebních metod jsou prostě největší devizou platebních bran.

Výhoda propojení s účetnictvím

Brána GoPay odesílá na váš bankovní účet souhrnnou platbu – peníze za veškeré realizované platby jsou na váš účet samozřejmě připsány, ale jako jedna platba. V účetnictví nebude možné tuto souhrnnou platbu spárovat s různými vydanými fakturami, protože nesouhlasí její variabilní symbol a ani její částka. Souhrnnou platbu od GoPay zahrnující platby za několik dnů nepůjde ani rozúčtovat na různé analytické účty.

S pomocí Dativery je možné platební bránu GoPay napojit na váš účetní systém Stormware POHODA. Propojení od Dativery zajišťuje automatické stahování výpisů provedených plateb ze systému platební brány a načtení těchto výpisů do účetnictví. Funkčnost odpovídá stahování výpisů plateb z bankovního účtu. Automatizované stahování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet platby realizované prostřednictvím brány GoPay do účetního systému POHODA, budete muset udělat následující kroky:

 1. Získat údaje z platební brány GoPay pro napojení.
 2. Nastavit fiktivní bankovní účet v systému POHODA.
 3. Nainstalovat a nastavit Dativery Agent pro napojení Pohody.
 4. Aplikovat scénář propojení brány GoPay a systému POHODA.

V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena.

Údaje z platební brány GoPay

Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u provozovatele brány GoPay a přenášet informace o proběhlých platbách, je potřeba poskytnout:

 • GoID, jedinečný identifikátor e-shopu v systému GoPay,
 • ClientID, jedinečný identifikátor obchodníka,
 • Client Secret, šifrovací klíč pro komunikaci s platební bránou.

Tyto údaje údaje vám pošle provozovatel platební brány po podepsání smlouvy a technické kontrole integrace. Přijdou vám zprávou SMS na technické a obchodní kontakty uvedené v rámci registrace. Pokud jste již registrovaný obchodník GoPay, obraťte se na provozovatele s uvedením evidenčního čísla a on vám údaje poskytne.

Při nasazení se bude Dativery ptát i na kód měny, kterou chcete v konkrétním připojení stahovat. Umožňujete-li v platební bráně platit různými měnami, budete nutné pro každou měnu nastavit samostatné napojení na účetnictví. Budete moci zvolit i kódování textů (Windows–1250, UTF-8), aby se správně přenášely české znaky.

Fiktivní bankovní účet v systému POHODA

V systému POHODA musíte vytvořit fiktivní bankovní účet pro platební bránu GoPay. V menu Nastavení zvolte položku Bankovní účty a v ní zvolte založení nového účtu.

 • Zadejte jedinečnou zkratku účtu. Budete-li mít v platební bráně více měn, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
 • Do pole Číslo účtu zadejte smyšlené číslo účtu, např. 123.
 • I do pole Banka vložte smyšlený kód banky, např. 0000.
 • Do sousedního pole určeného pro název banky zadejte název fiktivního účtu pro platební bránu, např. GoPay EUR.
 • Poslední důležité políčko je Měna. Pokud je bankovní účet veden v měně, ve které vedete celé účetnictví, musíte jej ponechat prázdný. Jde-li o cizí měnu, zadejte do pole třípísmenný kód měny účtu u GoPay.
Formulář přidání nového bankovního účtu

Dativery Agent

Protože systém POHODA zpřístupňuje svá data omezeně a komplikovaně, vytvořili jsme aplikaci Dativery Agent. Tato aplikace po instalaci na počítač s programem POHODA zajistí bezpečnou komunikaci se serverem Dativery v cloudu. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu. Postupujte podle něj.

Scénář přenosu plateb GoPay

Pokud jste neaplikovali scénář při nastavení Dativery Agentu, tak se do jeho nastavení pustíme teď. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Výpisy Gopay do Pohody a aplikujte jej.

 1. Vyplňte připravené údaje nezbytné pro připojení platební brány GoPay (popř. zvolte již připravené GoPay).
 2. Zvolte některý z již propojených programů Pohoda nebo přidejte zcela nové propojení na Pohodu.
 3. Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit jednorázové heslo, které získáte v Dativery Agentu (vysvětleno v článku o instalaci Agentu). Po odeslání budete požádáni o IČ, Uživatelské jméno, Heslo a zvolení Typu účetnictví, vše by měly být údaje účtované firmy. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit.
 4. V následujícím kroku nastavte parametry flow a uložte.
 5. Aktivace je dokončená.

Jak propojení funguje?

Dativery automaticky stahuje výpisy jednotlivých provedených plateb (tj. nikoliv jednu souhrnnou platbu) ze systému platební brány GoPay a importuje tyto výpisy do účetního systému POHODA. Funkčnost odpovídá stahování výpisů pohybů na bankovním účtu. Jak jsme již napsali, považujeme automatizované stahování plateb za nezbytnost.

Stažení plateb z brány GoPay probíhá automaticky každou hodinu po celý den. Do hodiny od poskytnutí informace o platbě ze strany platební brány budete mít detailní informace o platbě ve svém účetnictví.

Kromě pravidelně spouštěného automatického stahování je možné kdykoliv ručně spustit stažení úhrad a jejich zpracování, stažení a import do Pohody proběhne okamžitě po ručním spuštění.

Po importu plateb (nebo třeba jedenkrát denně) musíte v systému POHODA, v menu Banka ručně spustit funkci Automatická likvidace… (funkci nelze spustit automaticky po provedení importu). Automatická likvidace proběhne nad vybranými, nespárovanými bankovními doklady, které spáruje s pohledávkami, závazky, atd.

Upozornění

V systému POHODA, u záznamů bankovních pohybů vytvořených dle dat GoPay, neupravujte hodnotu v poli Číslo výpisu. Hodnota je využívána Dativery pro jednoznačnou identifikaci konkrétních plateb a při její změně by mohlo dojít k duplikování platby.