GLS Česko Dobírky XLS
ABRA Flexi / FlexiBee

Import úhrad zásilek z e-mailu GLS Česko Dobírky XLS do ABRA Flexi / FlexiBee

Import výpisů úhrad zásilek z e-mailu zaslaného GLS Česko Dobírky XLS do účetnictví ABRA Flexi / FlexiBee.

  • Cena 240 Kč / měsíc (za další stejnou integraci 59 Kč / měsíc)
  • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 1 990 Kč
  • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 0 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Automatický import úhrad zásilek (dobírek) do účetní aplikace ABRA Flexi / FlexiBee na základě výpisů zasílaných e-mailem z přepravní služby GLS Česko Dobírky XLS. Import úhrad probíhá bezprostředně po doručení e-mailu s výpisem úhrad na speciální adresu importu u Dativery. Frekvence přenosu plateb proto kopíruje zvolenou frekvenci zasílání výpisů úhrad z GLS Česko Dobírky XLS (denně, týdně, měsíčně) nebo probíhá okamžitě po doručení ručně zaslaného e-mailu s výpisem.

Po aktivaci scénáře získáte e-mailovou adresu, na kterou je potřeba nechat zasílat elektronický výpis od přepravní služby GLS Česko Dobírky XLS. Podporovaný formát výpisu naleznete spolu s detailním návodem v přehledu propojení.

Po importu plateb je možné spouštět automatické párování plateb:

  • Párování příchozích plateb s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur.
  • Párování odchozích plateb s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur.

Párování plateb je ve výchozím nastavení prováděno na základě nalezení shody variabilního symbolu a zároveň částky s dokladem. Liší-li se jeden z údajů, není platba spárována. V nastavení je možné zvolit odlišné strategie párování, viz článek Párování plateb v ABRA Flexi.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Import úhrad zásilek z e-mailu do účetnictví
Vývojář: Dativery s.r.o.