Qerko
ABRA Flexi / FlexiBee

Import plateb Qerko z e-mailu do ABRA Flexi / FlexiBee

Import výpisů plateb zaslaných e-mailem z Qerko do ABRA Flexi / FlexiBee.

Cena 240 Kč / měsíc (za další stejnou integraci 59 Kč / měsíc) + instalace 1 990 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Automatický import plateb do účetní aplikace ABRA Flexi / FlexiBee na základě výpisů zasílaných e-mailem z Qerko. Import plateb probíhá bezprostředně po doručení e-mailu s výpisem plateb a frekvence přenosu proto odpovídá zvolené frekvenci zasílání výpisů plateb z Qerko.

Po aktivaci scénáře získáte e-mailovou adresu, na kterou je potřeba nechat zasílat elektronický výpis od Qerko. Podporovaný formát výpisu naleznete spolu s detailním návodem v přehledu propojení.

Poznámka: Zákazníkem zaplacená částka je považována za brutto částku, službou vyplacená částka je považována za netto částku. Pro spropitné, které je zahrnuté v brutto i netto částce, není vytvářen samostatný doklad, stejně není vytvářen doklad pro tržbu (částku požadovanou po zákazníkovi).

Po importu plateb je možné spouštět automatické párování plateb:

  • Párování příchozích plateb s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur.
  • Párování odchozích plateb s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur.

Párování plateb je ve výchozím nastavení prováděno na základě nalezení shody variabilního symbolu a zároveň částky s dokladem. Liší-li se jeden z údajů, není platba spárována. V nastavení je možné zvolit odlišné strategie párování, viz článek Párování plateb v ABRA Flexi.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Import plateb z e-mailu do účetnictví
Vývojář: Dativery s.r.o.