EXPANDO
ABRA Flexi / FlexiBee

Platby z EXPANDO do ABRA Flexi / FlexiBee

Automatické vytváření plateb v účetnictví ABRA Flexi / FlexiBee dle uhrazených faktur na Amazon Marketplace.

  • Cena 240 Kč / měsíc (za další stejnou integraci 59 Kč / měsíc)
  • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 1 990 Kč
  • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 0 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Automatické vytváření bankovních dokladů (tj. plateb) v účetním systému ABRA Flexi / FlexiBee dle uhrazených faktur z Amazon Marketplace prostřednictvím služby EXPANDO. Uhrazené faktury jsou automaticky vyhledávány každou hodinu po celý den, takže platby máte v účetním systému přenesené bez starostí do hodiny od zaplacení faktury. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité vytvoření bankovních dokladů a jejich následné párování.

Detailní návody nastavení propojení naleznete na stránce s přehledem propojení.

Doporučení: Doplněk je vhodné používat v kombinaci s doplňkem Expando do účetnictví, který přenáší faktury a nebo objednávky ze služby EXPANDO do účetního systému ABRA Flexi / FlexiBee.

Po importu plateb je možné spouštět automatické párování plateb:

  • Párování příchozích plateb s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur.
  • Párování odchozích plateb s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur.

Párování plateb je ve výchozím nastavení prováděno na základě nalezení shody variabilního symbolu a zároveň částky s dokladem. Liší-li se jeden z údajů, není platba spárována. V nastavení je možné zvolit odlišné strategie párování, viz článek Párování plateb v ABRA Flexi.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Platby z Amazonu/Expando do účetnictví
Vývojář: Dativery s.r.o.