ABRA Flexi / FlexiBee

Nástroje pro sklad ve ABRA Flexi / FlexiBee

Import inventury z XLS a další funkce pro sklad.

 • Cena 90 Kč / měsíc
 • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 1 190 Kč
 • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 0 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Přidává možnost importu inventury do účetního systému ABRA Flexi / FlexiBee z formátů XLS a XLSX.

Vytvořte soubor s touto strukturou (první řádek označuje název sloupečku):

 • stock – množství skladu
 • code – kód produktu
 • purchasePrice – nákupní cena (nepovinné)

Další funkce:

 • Opravit nákupní ceny – pokud jste v minulosti vytvořili příjemky s nulovou cenu, můžete použít tento nástroj, který do nich nastaví aktuální nákupní cenu z ceníku
 • Vyřešit požadavky na výdej – inventura ve ABRA Flexi / FlexiBee neumí pracovat s požadavky na výdej. Tento nástroj všechny požadavky na výdej naskladní (narovná záporný stav skladu na nulu)
 • Nahrát inventuru – umožni import inventury z XLS
 • Dokončit převodky – dokončí převodky, které nebylo možné zrealizovat kvůli nedostatku zboží. Tento nástroj čeká, až to možné bude.
 • Aktualizovat požadavky na výdej – vyvolá automaticky funkci “Aktualizovat požadavky na výdej”.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Nástroje pro sklad v ABRA Flexi
Vývojář: Dativery s.r.o.