ABRA Flexi / FlexiBee

Nástroje pro sklad ve ABRA Flexi / FlexiBee

Import inventury z XLS a další funkce pro sklad.

Cena 90 Kč / měsíc + instalace 1 190 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Přidává možnost importu inventury do ABRA Flexi / FlexiBee z formátů XLS a XLSX.

Vytvořte soubor s touto strukturou (první řádek označuje název sloupečku)

  • stock – množství skladu
  • code – kód produktu
  • purchasePrice – nákupní cena (nepovinné)
Další funkce:
  • Opravit nákupní ceny – pokud jste v minulosti vytvořili příjemky s nulovou cenu, můžete použít tento nástroj, který do nich nastaví aktuální nákupní cenu z ceníku
  • Vyřešit požadavky na výdej – inventura ve ABRA Flexi / FlexiBee neumí pracovat s požadavky na výdej. Tento nástroj všechny požadavky na výdej naskladní (narovná záporný stav skladu na nulu)
  • Nahrát inventuru – umožni import inventury z XLS
  • Dokončit převodky – dokončí převodky, které nebylo možné zrealizovat kvůli nedostatku zboží. Tento nástroj čeká, až to možné bude.
  • Aktualizovat požadavky na výdej – vyvolá automaticky funkci “Aktualizovat požadavky na výdej”.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Nástroje pro sklad ve ABRA Flexi
Vývojář: Dativery s.r.o.