Rossum Elis
ABRA Gen

Rozpoznávání faktur pomocí Rossum Elis pro ABRA Gen

Automatické rozpoznávání obsahu faktur a účtenek z PDF či skenů pomocí Rossum Elis.

 • Cena 7 Kč za doklad + instalace 8 990 Kč
 • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 8 990 Kč
 • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 0 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

S čím pomáhá?

Doplněk zajišťuje efektivnější zpracování příchozích faktur, účtenek a pokladních bloků. Šetří čas účetním, kteří nemusí tyto faktury a další doklady ručně zadávat a přepisovat do účetnictví.

Hlavní přínos

Rossum Elis za pomoci umělé inteligence načítá data z příchozích faktur a dalších dokladů, ať již naskenovaných či v PDF. Umělá inteligence (AI) hledá údaje v dokladech podobně jako člověk a proto nepotřebuje žádné předchozí nastavování či přípravu šablon konkrétních typů dokladů. Na rozdíl od tradičních technologií pro vytěžování faktur tak Rossum Elis úspěšně načítá doklady od první přijaté faktury. Pokud některý doklad nezvládne vytěžit hned, sama se jej doučí. Vytěžená data jsou podrobena řadě kontrol dat, které potvrzují a zajišťují správnost vytěžení. Dativery načtené přijaté faktury následně přenese do účetního systému ABRA Gen.

Co automatické rozpoznání obsahu dokladů od Rossum a Dativery umí?

 • Načítat informace z příchozích faktur, přijatých účtenek a pokladních bloků a to včetně položek dokladů.
 • Přijímat doklady ke zpracování e-mailem i přes webové rozhraní.
 • Poskytnout vytěžené doklady k ruční kontrole a snadno opravit případné chyby.
 • Kontrolovat smysluplnost a vzájemný soulad vytěžených informací.
 • Zadat základní zaúčtování dokladu už při kontrole dokladu.
 • U některých účetních systémů automaticky navrhuje zaúčtování na základě zaúčtování předchozích dokladů.
 • Nahrát doklad do účetního systému ABRA Gen a připojit k němu vstupní dokument jako přílohu.
 • Automatický přenos dokladů, které prošly všemi kontrolami bez chyb.

Možnosti základního zaúčtování dokladu

Při ruční kontrole dokladu je možné zadat základní zaúčtování podle:

 • střediska
 • předpisu zaúčtování
 • přímého nastavení účtu osnovy (má dáti)
 • řádku DPH
 • řádku kontrolního hlášení DPH
 • činnosti

Nad to je možné nastavit výchozí hodnoty pro pole Výchozí typ faktury, Středisko a Předpis zaúčtování.

Můžete také nastavit, které parametry se mají na fakturách v Rossum Elis zobrazovat a které mají zůstat skryté, protože je nepoužíváte.

Proč používat doplněk

Automatické rozpoznávání obsahu faktur a účtenek umožňuje při zpracování většího množství přijatých dokladů efektivní práci účetních. Využívejte odborné znalosti svých účetních pro účtování, než abyste je nechávali mechanicky přepisovat údaje.

Cena za používání doplňku je určena podle počtu dokladů zpracovaných umělou inteligencí.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Rozpoznávání faktur pomocí Rossum Elis
Vývojář: Dativery s.r.o.