Rossum Elis
6K ERP

Rozpoznávání faktur pomocí Rossum Elis pro 6K ERP

Automatické rozpoznávání obsahu faktur a účtenek z PDF či skenů pomocí Rossum Elis.

Cena od 7 Kč za doklad
Soukromí: Službu zajišťuje Dativery, popř. můžete poskytnout své přihlašovací údaje.

S čím pomáhá?

Zajišťuje efektivnější zpracováním příchozích faktur, účtenek a pokladních bloky. Šetří čas účetním, kteří nemusí tyto faktury ručně přepisovat do účetnictví.

Hlavní přínos

Rossum Elis načítá data z příchozích faktur, ať již naskenovaných či v PDF, za pomoci umělé inteligence. Ta hledá údaje v dokladech podobně jako člověk a proto nepotřebuje žádné předchozí nastavování či ukládání šablon. Na rozdíl od tradičních technologií pro vytěžování faktur tak Rossum Elis úspěšně načítá doklady od první přijaté faktury. Pokud některý doklad nezvládne vytěžit hned, sama se jej doučí. Řada prováděných kontrol dat zajišťuje správnost vytěžení. Dativery načtené přijaté faktury přenese do účetního systému 6K ERP.

Co automatické rozpoznání obsahu dokladů od Rossum a Dativery umí?

 • Načítat informace z příchozích faktur, přijatých účtenek a pokladních bloků a to včetně položek dokladů.
 • Přijímat doklady ke zpracování e-mailem i přes webové rozhraní.
 • Poskytnout vytěžené doklady k ruční kontrole a snadno opravit případné chyby.
 • Kontrolovat smysluplnost a vzájemný soulad vytěžených informací.
 • Zadat základní zaúčtování dokladu už při kontrole dokladu.
 • U některých účetních systémů automaticky navrhuje zaúčtování na zákadě zaúčtování předchozích dokladů.
 • Nahrát doklad do účetního systému 6K ERP a připojit k němu vstupní dokument jako přílohu.
 • Automatický přenos dokladů, které prošly všemi kontrolami bez chyb.

Možnosti základního zaúčtování dokladu

Při ruční kontrole dokladu je možné zadat základní zaúčtování podle:

 • středisko
 • předpis zaúčtování
 • přímé nastavení účtu osnovy (má dáti)
 • řádek DPH
 • řádek kontrolního hlášení DPH
 • činnost

Nad to je možné nastavit výchozí hodnoty pro pole Výchozí typ faktury, Středisko a Předpis zaúčtování.

Můžete také nastavit, které parametry se mají na fakturách v Rossum Elis zobrazovat a které mají zůstat skryté, protože je nepoužíváte.

Proč používat doplněk

Automatické rozpoznávání obsahu faktur a účtenek umožňuje při zpracování většího množství přijatých dokladů efektivní práci účetních. Využívejte odborné znalosti svých účetních pro účtování, než abyste je nechávali přepisovat údaje.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Rozpoznávání faktur pomocí Rossum Elis
Vývojář: Dativery s.r.o.