ABRA Flexi / FlexiBee

Import inventury z Excelu do ABRA Flexi / FlexiBee

Naimportujte XLS soubor jako inventuru zboží.

  • Cena 120 Kč / měsíc
  • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 1 990 Kč
  • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 0 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Přidává možnost importu inventury do ABRA Flexi / FlexiBee z formátů XLS, XLSX nebo CSV.

Vytvořte soubor s touto strukturou (první řádek označuje název sloupečku)

  • stock – množství skladu
  • code – kód produktu
  • purchasePrice – nákupní cena (nepovinné)

Další funkce:

  • Opravit nákupní ceny – Pokud jste v minulosti vytvořili příjemky s nulovou cenu, můžete použít tento nástroj, který do nich nastaví aktuální nákupní cenu z ceníku
  • Vyřešit požadavky na výdej – Inventura ve ABRA Flexi / FlexiBee neumí pracovat s požadavky na výdej. Tento nástroj všechny požadavky na výdej naskladní (narovná záporný stav skladu na nulu)
  • Nahrát inventuru – Umožní import inventury ze souboru ve formátu Microsoft Excel (XLS).

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Import inventury z Excelu do ABRA Flexi
Vývojář: Dativery s.r.o.