Slevomat Vouchery XLS
ABRA Flexi / FlexiBee

Import úhrad objednávek na Slevomatu z e-mailu do ABRA Flexi / FlexiBee

Z výpisu zaplacených voucherů na Slevomatu importuje platby do ABRA Flexi / FlexiBee.

  • Cena 240 Kč / měsíc (za další stejnou integraci 59 Kč / měsíc)
  • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 1 990 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Data výpisu uhrazených voucherů na Slevomatu transformuje na platby a importuje je do účetnictví ABRA Flexi / FlexiBee. V případě více voucherů obsažených v jedné objednávce integrace data těchto voucherů agreguje a ve výsledku jedné objednávce odpovídá jedna platba. Importované platby je možné následně v účetnictví párovat s doklady vystavenými jednotlivým zákazníkům. Integrace umí volitelně vytvářet doklady na čistou částku vyplacenou Slevomatem, doklady poplatků odpovídající provizi Slevomatu a doklady na cenu dopravu.

Po aktivaci scénáře získáte e-mailovou adresu, na kterou je potřeba nechat zasílat elektronický výpis uhrazených voucherů od služby Slevomat ve formátu XLS.

Po importu plateb je možné spouštět automatické párování plateb, konkrétně párování příchozích plateb s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur.

Párování plateb je ve výchozím nastavení prováděno na základě nalezení shody variabilního symbolu a zároveň částky s dokladem. Liší-li se jeden z údajů, není platba spárována. V nastavení je možné zvolit odlišné strategie párování, viz článek Párování plateb v ABRA Flexi.

Propojené aplikace a služby