ABRA Flexi / FlexiBee

Import dokladů do ABRA Flexi / FlexiBee

Importu dokladů z XML, XLS a CSV do ABRA Flexi / FlexiBee

 • Cena 350 Kč / měsíc
 • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 4 000 Kč
 • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 0 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.
Umožňuje import souborů ve formátech:
 • XML
 • XLS
 • XLSX
 • CSV
 • JSON
Získané ze zdrojů:
 • HTTP a HTTPS
 • FTP
 • e-mailem
 • ručně nahrané
 • webhookem
Zapsat jako:
 • faktura vydaná
 • faktura přijatá
 • objednávka vydaná
 • objednávka přijatá
 • skladový pohyb
Šablonu souboru lze nastavit a pak snadno provádět opakované importy.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Import dokladů do ABRA Flexi
Vývojář: Dativery s.r.o.