ABRA Flexi / FlexiBee

Automatické časové rozlišení pro ABRA Flexi / FlexiBee

Provede časové rozlišení podle popisku položek např. 1.1. – 31.3.2025

Cena 490 Kč / měsíc (za další stejnou integraci 350 Kč / měsíc) + instalace 5 900 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

U zvolených typů faktur vydaných provede automaticky časové rozlišení položek podle období uvedeného v popisku, např. 1.1. – 31.3.2025. Díky tomu správně proběhne zaúčtování nákladů a výnosů do časově a věcně souvisejícího období, např. v případě roční fakturace, reklamy a nájemného.

Podporované formáty:

  • DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY
  • DD.MM.-DD.MM.YYYY
  • DD. MM. YYYY – DD. MM. YYYY
  • DD. MM. – DD. MM. YYYY
  • a další formáty je možné doplnit.

Scénář Automatické časové rozlišení je určen pro konkrétní účtovanou firmu v ABRA Flexi.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Automatické časové rozlišení pro ABRA Flexi
Vývojář: Dativery s.r.o.