Ruční přefakturace ve FlexiBee

Jednoduchý nástroj pro přefakturaci přijaté faktury do faktury vydané.

Snadno přefakturujte náklady vytvořením faktury vydané rovnou z faktury přijaté. Po aplikaci scénáře se ve FlexiBee na detailu faktury přijaté zobrazí tlačítko “Přefakturovat”. Po jeho stisknutí můžete zadat tyto údaje:

  • Kód firmy – zvolíte firmu odběratele, na kterou má být faktura vytvořena. Pokud ponecháte pole prázdné, bude doklad bez firmy, je možné ji doplnit později.
  • Datum vystavení – datum vystavení nového dokladu. Výchozí hodnota je datum vystavení přijaté faktury.
  • Ignorovat slevu dokladu – zda má být přenesena případná slevu na dokladu.
  • Marže – určete, o kolik procent budou zvýšené výsledné částky.
  • Navázat na ceník (kód) – přidá resp. nahradí vazbu na ceník u vygenerované faktury.

V nastavení flow můžete nastavit výchozí hodnoty pro tato pole:

  • Typ dokladu
  • Kód firmy
  • Marže
  • Navázat na ceník (kód)

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace