Automatizace procesů v aplikaci upgates

Automatické spouštění procesů nad objednávkami.

Přečtěte si podrobný návod Automatizace procesů v aplikaci Upgates.

Podporuje tyto akce:

 • Přidat interní poznámku
 • Smazat doklad
 • Přidat meta
 • Změnit stav objednávky
 • Označit jako zaplacenou (a vygenerovat fakturu)
 • Označit jako vyřešenou

Podporované podmínky:

 • Stavy objednávek
 • Název zákazníka
 • Země
 • Poznámka zákazníka
 • Forma dopravy
 • Stáří dokumentu (minuty)
 • Interní poznámka
 • Vyfakturováno
 • Jazyk
 • OSS
 • Zaplaceno
 • Forma úhrady
 • Cena objednávky
 • Ceník
 • Vyřešeno
 • Celková hmotnost
 • Plátce DPH

Obvyklé automatizace, které lze řešit:

 • Automaticky vystavit fakturu u objednávek na dobírku
 • Automaticky označit jako zkontrolované objednávky do 5000 Kč bez poznámky
 • Po 14 dnech stornovat objednávky převodem, které nejsou uhrazené

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace