Přepočet stavu skladu v flexibee

Přepočítá stav skladu, aniž by bylo nutné mít spuštěnou desktopovou aplikaci a navíc mnohem rychleji.

Přepočítá stav skladu, aniž by bylo nutné mít spuštěnou desktopovou aplikaci a navíc mnohem rychleji. Toto flow pouze vyvolá API volání přepočet skladu, samotný přepočet provádí aplikace flexibee.

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace