Data z flexibee do BigQuery

Přenášejte data z flexibee do BigQuery a analyzujte je pomocí pokročilých dotazů.

Každou noc jsou přenášena data z flexibee do BigQuery. Automaticky vytváří tabulky a schéma v BigQuery.

Přenášena jsou tato data:

  • faktury vydané včetně položek
  • faktury přijaté včetně položek
  • adresář
  • ceník
  • skladové karty
  • skladové pohyby včetně položek
  • hlavní kniha
  • typy dokladů

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace