Přenos dat z flexibee do BigQuery

Přenášejte data z flexibee do BigQuery a analyzujte je pomocí pokročilých dotazů.

Každou noc jsou přenášena data z flexibee do BigQuery. Automaticky vytváří tabulky a schéma v BigQuery.

Přenášena jsou tato data:

 • faktury vydané včetně položek
 • faktury přijaté včetně položek
 • objednávky vydané včetně položek
 • objednávky přijaté včetně položek
 • interní doklady
 • adresář
 • ceník
 • skladové karty
 • skladové pohyby včetně položek
 • hlavní kniha
 • typy dokladů
 • závazky
 • mzdy (lze zapnout)

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace