Výpisy plateb spořitelního družstva Citfin nepatří mezi ty, jejichž načítání účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) podporuje. To může být pro uživatele jejich zajímavého multiměnového účtu komplikací při každodenní práci.

Výhoda propojení s účetnictvím

S pomocí Dativery je možné spořitelní družstvo Citfin napojit na váš účetní systém ABRA Flexi. Propojení od Dativery zajišťuje automatické nahrání výpisů provedených plateb na vašem účtu do účetnictví. Funkčnost odpovídá stahování výpisů plateb z bankovního účtu. Automatizované stahování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní. Automaticky spouštěné párování plateb s fakturami pak jen dále zvyšuje pohodlí uživatele.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet platby realizované prostřednictvím Citfin do účetního systému ABRA Flexi, budete muset udělat následující kroky:

 • Nastavit bankovní účet či účty v systému Flexi.
 • Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k Flexi.
 • Aplikovat scénář propojení Citfin a systému Flexi.
 • V případě přijímání plateb na účet Citfin v různých měnách si nechat od Dativery nastavit přiřazení měn na jednotlivé účty.
 • Zajistit zasílání výpisů na přidělenou e-mailovou adresu.

V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena.

Bankovní účet v systému Flexi

Pokud bankovní účet u Citfinu ještě nemáte ve Flexi založený, založte jej. K tomuto účtu budou nahrávány jeho výpisy plateb. Při aktivaci scénáře v Dativery si tento účet zvolíte. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie Flexi nabízí video návod založení:

Upozornění: Přijímáte-li na účet u Citfinu platby v různých měnách, založte pro každou z nich samostatný účet v ABRA Flexi.

Uživatel s REST API ve Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.

Scénář přenosu plateb Citfin

V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Import plateb Citfinu z e-mailu do Flexi a aplikujte jej.

 1. Pro aplikaci Citfin není potřeba zadat žádné nastavení a tak se přidá sama. Pokud již máte aplikaci Citfin přidanou, klidně zvolte existující.
 2. Zvolte některý z již propojených programů Flexi nebo přidejte zcela nové propojení na Flexi.
 3. Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit Jméno serveru, Číslo portu a přihlašovací údaje uživatele pro přístup k API. Po odeslání budete požádáni o zvolení účtované firmy. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit, pokud bude úspěšný, pokročíte dále.
 4. V následujícím kroku nastavte parametry flow, tj.:
  • Zvolte vytvořený bankovní účet ve Flexi.
  • Zadejte měnu transakce formou její zkratky.
  • Pak nastavení uložte.
 5. Aktivace je dokončená.

Po skončení aktivace scénáře se vám zobrazí e-mailová adresa na doméně mydativery.com (např. in-f42cb78fc-84b@mydativery.com), na kterou bude potřeba nastavit zasílání výpisů plateb.

Přiřazení měn a účtů

Pokud na jeden účet u Citfin přijímáte platby v různých měnách, je potřeba přiřadit jednotlivé měny vytvořeným účtů v ABRA Flexi. Pošlete na e-mail help@dativery.com seznam kódů měn a jim odpovídajících kódů účtů v systému ABRA Flexi. Přiřadíme vám účty k měnám a pobídneme k dalšímu kroku.

Příprava v Citfin

V internetovém bankovnictví BankServis nastavte výpis plateb v sekci Dokumenty, pod položkou Výpisy. Nastavte formát CSV a dále frekvenci zasílání dle svých potřeb, doporučujeme denní zasílání. Nastavením frekvence zasílání výpisů u Citfin, tj. zda budou zasílány denně, týdně či měsíčně, si určujete, jak často budou platby načteny do účetnictví ABRA Flexi.

Bankovnictví BankServis neumožňuje klientům družstva zvolit e-mailovou adresu, na kterou má být výpis plateb zaslán. O nastavení e-mailové adresy je potřeba požádat operátora infolinky, popř. můžete poslat žádost v sekci Komunikace v části Poslat zprávu bance.

Jak propojení funguje?

Citfin zasílá výpisy plateb ve formátu CSV na určenou e-mailovou adresu u Dativery. Jakmile na tuto adresu přijde e-mailová zpráva s výpisem plateb, proběhne jejich načtení do účetnictví ABRA Flexi.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb ve Flexi.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet výpisy Citfinu do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.