Platební brány jsou pro e-shop a další e-commerce služby dobrou možností, jak zákazníkům poskytnout rozmanité spektrum způsobů plateb. Díky platební službě Stripe zákazník může použít svůj oblíbený způsob platby, ať již bude platit kartou či moderními způsoby jako Apple Pay a Google Pay.

Platební brána ušetří provozovateli starosti s dojednáváním podmínek u několika různých subjektů i s implementací různých technických řešení. Integrace platební brány do e-shopu zajistí zákazníkům pohodlnou úhradu, ale je vhodné bránu plně zapojit do celého procesu prodeje, kam patří i ekonomický software.

Propojení s účetnictvím

Pomocí Dativery je možné platební službu Stripe napojit na váš účetní systém ABRA Flexi (dříve ABRA FlexiBee). Propojení od Dativery zajišťuje automatické přenášení výpisů provedených plateb z platební služby do účetnictví. Funkčnost odpovídá stahování výpisů plateb z bankovního účtu. Stahování plateb probíhá automaticky každou hodinu po celý den a proto záleží jen na samotné platební bráně, kdy informaci o provedené úhradě poskytne ve svém API ke stažení. Automatizované stahování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně.

Vedle průběžného automatického stahování je možné ručně spustit stažení úhrad a jejich zpracování, které proběhne okamžitě. Po importu plateb do účetnictví je volitelně možné spouštět automatické párování těchto plateb s vydanými fakturami.

Párování všech naimportovaných plateb s vydanými fakturami je prováděno na základě nalezení shody variabilního symbolu a zároveň částky platby s údaji dokladu. Liší-li se jeden z údajů, není platba spárována a čeká na ruční zpracování, aby se vyloučila možnost chyby.

Obsah

Aby bylo možné v účetním systému ABRA Flexi vytvářet platby realizované na službě Stripe, budete muset udělat následující kroky:

 • Připravit fiktivní bankovní účet v systému ABRA Flexi.
 • Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
 • Zajistit API klíč do služby Stripe.
 • Aplikovat scénář propojení Stripe a systému ABRA Flexi.

V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny.

Bankovní účet v systému v ABRA Flexi

Ve svém ABRA Flexi si pro platební bránu Stripe založte pomyslný nový bankovní účet (v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů). K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb od platební brány. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu.

Uživatel s REST API v ABRA Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.

Příprava přístupu u Stripe

Abyste mohli vytvořit API klíč, který je nezbytný pro přístup Dativery k vašim platbám ve Stripe, potřebujete správcovská práva. Následně v Dashboardu v levém menu otevřete část Developers a přejděte na stránku API Keys. Ujistěte se, že se nedíváte na testovací klíče, popř. přepněte na skutečné klíče.

Vytvořte tajný API klíč (Secret API key), který bude mít přístup ke čtení transakcí (pohybů zůstatku) a poplatků. V části All core resources najděte Balance transaction sources a Charges a v obou případech povolte právo Read. Zkopírujte si API klíč, který později použijete při aktivaci přenosu v Dativery.

Scénář přenosu plateb Stripe

V nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Výpisy Stripe do ABRA Flexi a aplikujte jej.

 1. Zvolte některý z již propojených programů ABRA Flexi nebo přidejte zcela nové propojení na Flexi.
 2. Přidejte aplikaci Stripe pro účet, ze kterého chcete přenášet platby. Vyplňte API klíč, který jste ze Stripe získali.
 3. V následujícím kroku nastavte parametry přenosu, tj.:
  • Zvolte typ bankovního dokladu.
  • Zvolte cílový bankovní účet v ABRA Flexi.
  • Zadejte měnu, ve které účtujete firmu.
  • Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
  • Zvolte, zda mají být vytvářeny i samostatné bankovní doklady pro netto částky a pro poplatky (doklady pro brutto částky budou vytvářeny vždy).
  • Případně zvolte předpis zaúčtování netto částek a poplatků služby Stripe.
  • Nastavte párování plateb.
  • Pak nastavení uložte.
 4. Aktivace je dokončená, stahování začíná.

Jak propojení funguje?

Dativery se připojuje ke službě Stripe pravidelně každou hodinu po celý den. Kromě toho máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Můžete si určit i rozdíl, který bude při párování ignorovaný. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.

Doklady vytvářené v ABRA Flexi

Protože služba Stripe poskytuje informace o poplatku z provedené platby, jsou pro každou platbu při importu vytvořeny tři bankovní doklady:

 1. doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
 2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude platební bránou vyplacena,
 3. doklad na částku poplatku Stripe za zpracování platby.

Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vytváření druhého a třetího dokladu vypnout.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou službou Stripe, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání platební brány samotné. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.

V nastavení flow můžete zadat typ dokladu pro všechny vytvářené doklad. U uvedeného typu dokladu můžete v ABRA Flexi určit předpis zaúčtování pro příjem a výdej, který bude použit pro účtování prvního a druhého dokladu.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet výpisy plateb ze Stripe do ABRA Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.