Platební systém PayPal se v určitých segmentech internetového e-commerce stal synonymem pro online platby a online peněžní převody. Díky jednoduchosti placení, funkcím jako je One Touch™ či svojí ochranou kupujícího se stal oblíbeným u širokého spektra zákazníků. Umožnit zákazníkům zaplacení jejich oblíbenou službou může být pro e-shop otázkou, zda vůbec bude jejich zákazníkem.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od tohoto platebního systému do vaší instalace ABRA FlexiBee, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací, aby vás podpora dalších platebních způsobů nestála spousty času.

Propojení s účetnictvím

Dativery se připojuje k systému PayPal pravidelně každou hodinu po celý den. Kromě toho máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví FlexiBee.

Můžete si zvolit, aby se po každém importu plateb do FlexiBee spustilo automatické párování načtených přijatých plateb s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur. Jedná se o stejnou funkci jako v případě ručního párování, tj. žádné větší riziko. Naimportované platby jsou s fakturami a dobropisy párované na základě shody variabilního symbolu a zároveň částky platby. Díky tomu jsou spárovány jen pohyby se správnou částkou a variabilním symbolem. Liší-li se jeden z údajů, není příchozí platba spárována a čeká na ruční zpracování. Tím se vyloučí možnost vzniku chyby při automatickém párování.

Potřebujete-li, můžete si zapnout obdobné párování i pro odeslané platby. Při něm se budou odchozí platby párovat s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur.

Doklady vytvářené ve FlexiBee

Platební systém PayPal poskytuje informace o poplatcích souvisejících s platbou. Díky tomu mohou být při importu pro každou platbu vytvořeny tři bankovní doklady:

  1. doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
  2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude platební bránou vyplacena,
  3. doklad na částku transakčního poplatku PayPal.

Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vytváření druhého a třetího dokladu vypnout.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování platby s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou systémem Pay, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání platební brány samotné. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.

V nastavení flow můžete zadat typ dokladu pro všechny vytvářené doklad. U uvedeného typu dokladu můžete ve FlexiBee určit předpis zaúčtování pro příjem a výdej, který bude použit pro účtování prvního a druhého dokladu.

Příprava ve FlexiBee

Pro použití ABRA FlexiBee s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace FlexiBee včetně určení firmy.

Ve svém FlexiBee si pro platební systém PayPal založte nový bankovní účet (v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů). K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb z platebního systému. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu.

Příprava PayPal

Pro přístup k PayPalu bude Dativery potřebovat dvojici informací: ID klienta a tzv. secret.

Oba údaje získáte ve vývojářské administraci PayPalu, na stránce My Apps & Credentials, v části REST API Apps. Pomocí přepínače Sandbox | Live zvolte ostré prostředí Live. Následně klepněte na tlačítko Create App, novou aplikaci pojmenujte, např. “Dativery” a uložte tlačítkem Create App.

Formulář vytvoření REST API aplikace

Po vytvoření aplikace je vhodné upravit její nastavení a nechat pro aplikaci povolenou pouze funkci Transaction Search:

Ze všech funkcí stačí ponechat zaškrtnutou pouze funkci Transaction Search.

Po vytvoření aplikace si zkopírujte příslušný autentizační pár Client ID a Secret.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet výpisy PayPal do FlexiBee okamžitě, nemusíte na nic čekat.