Platební systém PayPal se v určitých segmentech internetového e-commerce stal synonymem pro online platby a online peněžní převody. Díky jednoduchosti placení, funkcím jako je One Touch™ či svojí ochranou kupujícího se stal oblíbeným u širokého spektra zákazníků. Umožnit zákazníkům zaplacení jejich oblíbenou službou může být pro e-shop otázkou, zda vůbec bude jejich zákazníkem.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od tohoto platebního systému do vaší instalace ABRA Flexi (dříve FlexiBee), tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací, aby vás podpora dalších platebních způsobů nestála spousty času.

Příprava ve Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy.

Ve svém Flexi si pro platební systém PayPal založte nový bankovní účet (v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů). K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb z platebního systému. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu.

Příprava PayPal

Pro přístup k PayPalu bude Dativery potřebovat dvojici informací: ID klienta a tzv. secret.

Oba údaje získáte ve vývojářské administraci PayPalu, na stránce My Apps & Credentials, v části REST API Apps. Pomocí přepínače Sandbox | Live zvolte ostré prostředí Live. Následně klepněte na tlačítko Create App, novou aplikaci pojmenujte, např. “Dativery” a uložte tlačítkem Create App.

Formulář vytvoření REST API aplikace

Po vytvoření aplikace je vhodné upravit její nastavení a nechat pro aplikaci povolenou pouze funkci Transaction Search:

Ze všech funkcí stačí ponechat zaškrtnutou pouze funkci Transaction Search.

Po vytvoření aplikace si zkopírujte příslušný autentizační pár Client ID a Secret.

Pozor: Povolení přístupu či provedené změny nastavení se v rámci PayPaylu mohou projevit se zpožděním až jednoho dne.

Jak propojení funguje?

Dativery se připojuje k systému PayPal pravidelně každou hodinu po celý den. Kromě toho máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví Flexi.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb ve Flexi.

Doklady vytvářené ve Flexi

Platební systém PayPal poskytuje informace o poplatcích souvisejících s platbou. Díky tomu mohou být při importu pro každou platbu vytvořeny tři bankovní doklady:

  1. doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
  2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude platební bránou vyplacena,
  3. doklad na částku transakčního poplatku PayPal.

Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vytváření druhého a třetího dokladu vypnout.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování platby s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou systémem PayPal, není nezbytné – nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu je možné provést oproti hromadnému převodu peněz z PayPalu na váš účet.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání platební brány samotné. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.

V nastavení flow můžete zadat typ dokladu pro všechny vytvářené doklady. U uvedeného typu dokladu můžete ve Flexi určit předpis zaúčtování pro příjem a výdej, který bude použit pro účtování prvního a druhého dokladu.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet výpisy PayPal do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.