Hledání společností (Company Search) je nový modul služby Dativery. Modul Hledání společností umí na základě dílčích informací dohledávat konkrétní relevantní společnosti např. v CRM. Nový modul vyhledává společnost např. dle e-mailové adresy, aniž by přesná adresa musela být v cílovém CRM uvedena. Hledání společností dále posiluje možnosti propojení nezávislých webových aplikací a posiluje schopnosti integrační platformy Dativery.

Propojování rozličného firemního software komplikuje nejen různorodost členění dat, ale i velká rozmanitost zápisu stejných dat a případná útržkovitost informací. Zatímco účetní aplikace obvykle načítá kompletní informace o společnosti přímo z rejstříku, operátoři si do helpdesku v rychlosti zaznamenávají jen odposlechnuté názvy firem a to bez dalších dat. Následné propojení takových profilů obchodních partnerů na základě přesné shody názvů firem je krajně nespolehlivé. I když jsou v CRM důsledně evidovány veškeré e-mailové adresy společnosti včetně dosavadních kontaktních osob, stejně odesílatelem příštího e-mailu zákazníka bude jeho nový zaměstnanec. Propojení na základě shody e-mailových adres se nezdaří a na základě shody domény nemusí být správné.

Aby Dativery dokázalo v takovém prostředí uživateli zobrazovat relevantní data, musí být schopné najít i nekompletní, variantní nebo pouze související záznamy. Nový modul Hledání společností v průběhu vyhledávání kombinuje dostupné zdroje dat, shodné záznamy slučuje a díky tomu poskytuje uživateli přesnější výsledky. Dokáže tak např. pro dosud neznámý e-mail najít známou společnost.

Ukažme si na konkrétním případu, jak Hledání společností funguje. Došel vám e-mail z adresy jan@dativery.com a před odpovědí byste rádi znali stav jednání se společností, za  kterou odesílatel vystupuje. Co může Dativery zjistit?

  • Provede dotaz do CRM, zda je tento e-mail uvedený u některé společnosti či osoby, protože se může jednat o e-mail stávajícího zákazníka či jeho zástupce.
  • Obdobně se zeptá i dalších aplikací, které uživatel používá.
  • Prohledá sociální sítě a pokud existuje uživatel s touto adresou, získá názvy společností, pro které pracuje.
  • Názvy společností získané z jiných zdrojů než z CRM zkusí nalézt v CRM.
  • Shromážděné názvy společnosti porovná s databází firem (např. s Merk, který obohacuje data z ARES) a doplní jednotlivé záznamy o počet zaměstnanců, adresu sídla, přibližný obrat a další informace užitečné pro rozhodování.
  • Modul Hledání společností následně sloučí nalezené záznamy o společnostech a uživateli zobrazí relevantní informace včetně odkazů do CRM.

Uvedený příklad patří mezi snadnější hledání, protože firemní doména poskytuje další informace. Modul Hledání společností by však měl najít společnost i pro e-mailové adresy typu jarda.novak@gmail.com, u nichž není doména žádným vodítkem.

Jak začít

Modul Hledání společností je podpůrnou součástí mnoha integračních scénářů a pro jeho použití stačí aplikovat takový scénář. Při nasazení scénáře můžete upřesnit nastavení a určit, které vaše aplikace a vyhledávací aplikace se mají pro hledání společností používat:

V levém sloupci nastavení jsou nabídnuty aplikace, které uživatel ve spojení s Dativery již používá. V pravém sloupci jsou vyhledávací služby a veřejné zdroje využívané pro vylepšení výsledků.

Zlepšení výsledků díky modulu Hledání společností můžete pozorovat v téměř libovolné aplikaci, kterou Dativery podporuje – ať již jde o e-mailové služby, CRM, helpdesky atd.

Něco navíc: Díky podpoře slučování nalezených společností můžete zobrazovat informace z více CRM, např. pokud jste například v procesu přechodu ze stávající CRM aplikace na lepší. Podobně mohou být agregované informace přínosné, máte-li více firem, protože obchodní partner jedné firmy může být užitečný i vašim dalším firmám.