wflow.com

wflow.com Beta

www.wflow.com

Cloudová platforma určená k bezpečnému a průkaznému předávání účetních dokladů a zabezpečené archivaci. Propojení s libovolným informačním systémem mimo jiné umožňuje online výstupy v podobě personalizovaných manažerských či účetních reportů nebo plně automatizované zpracování přijatých faktur.

Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Vyberte s jakou aplikací by měla být wflow.com integrovaná:

Scénáře integrace zobrazené v wflow.com:

Překlepy: ucetnicloud, účetní cloud, wflow, vflow, účetnícloud
Štítky: Accounting