PayU

PayU Beta

payu.cz

Platební brána pro e-shopy a internetové obchodování.

Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.
Požadavky pro připojení: Soubor ve formátu CSV s českými názvy sloupců: Typ operace, Datum, Čas, ID transakce, Částka, Zůstatek, Změna zůstatku, Pos ID, Název POS, ID objednávky, Popis transakce, Dodatečný popis, Typ platby, ID relace, Město, PSČ, Telefon, E-mail, Ulice, Jméno a příjmení, Provize, Měnna provize, Měna, Rozdělená platba, Public ID výplaty, External ID výplaty, Směnný kurz, Částka operace, Měna operace a Název obchodu
Soubor ve formátu CSV s polskými názvy sloupců: Typ operacji, Data, Czas, Trans ID, Kwota, Saldo, Zmiana salda, Pos ID, Nazwa Pos, Order ID, Opis, Opis2/nr konta, Typ płatności, Id sesji, Miasto, Kod, Telefon, E-mail, Adres, Imię i nazwisko, Prowizja, Waluta prowizji, Waluta, Płatność podzielona, Publiczny identyfikator wypłaty, Zewnętrzny identyfikator wypłaty, Kurs wymiany, Kwota operacji, Waluta operacji a Nazwa sklepu

Vyberte s jakou aplikací by měla být PayU integrovaná:

Klíčová slova: platební brána, placení, transakce, převody peněz, úhrady, platby, zaplacení,
Aliasy: payu.com, pay u
Překlepy: pejů, pay you, pej jů, paiu
Štítky: Payments