Boldem

Boldem Beta

boldem.cz

Český automatizovaný nástroj pro e-mailový marketing.

Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Žádný scénář odpovídající kombinaci ‪Boldem.

Řekněte nám, co tu schází.

Klíčová slova: marketing, e-mail, mail, email, automatizace, hromadné, transakční, seznam, publikum, předplatitel, kontakty, segmenty, oslovení, dopis, sms, komunikace, marketing, kampaň, rozesílky
Aliasy: boldem.cz, boldem.
Štítky: Mailing (Mass+Transactional)