PayU

PayU Beta

payu.cz

Payment gateway for e-commerce.

Privacy: Your authentication info needed.
Connect Requirement: File in CSV format with Czech column names: Typ operace, Datum, Čas, ID transakce, Částka, Zůstatek, Změna zůstatku, Pos ID, Název POS, ID objednávky, Popis transakce, Dodatečný popis, Typ platby, ID relace, Město, PSČ, Telefon, E-mail, Ulice, Jméno a příjmení, Provize, Měnna provize, Měna, Rozdělená platba, Public ID výplaty, External ID výplaty, Směnný kurz, Částka operace, Měna operace and Název obchodu
File in CSV format with Polish column names: Typ operacji, Data, Czas, Trans ID, Kwota, Saldo, Zmiana salda, Pos ID, Nazwa Pos, Order ID, Opis, Opis2/nr konta, Typ płatności, Id sesji, Miasto, Kod, Telefon, E-mail, Adres, Imię i nazwisko, Prowizja, Waluta prowizji, Waluta, Płatność podzielona, Publiczny identyfikator wypłaty, Zewnętrzny identyfikator wypłaty, Kurs wymiany, Kwota operacji, Waluta operacji and Nazwa sklepu

Choose with what application should PayU be integrated:

Keywords: payment gateway, transactions, payments, money transfers, online payments,
Aliases: payu.com, pay u
Typos: pay you
Tags: Payments