KB SmartPay

KB SmartPay Beta

www.kbsmartpay.cz

Payment terminals solution and payment gateway.

Privacy: No authentication needed.
Connect Requirement: File in CSV format with columns: Obchodník, POS, UID, Název obchodníka, Název obchodu, Typ záznamu, Číslo výpisu, Datum výpisu, Datum platby, Číslo platby, Plné číslo platby, Platební schéma, Datum transakce, Čas transakce, Autorizační kód, Značka karty, Číslo karty, Platba brutto, Platba poplatku, Uhrazená částka, Měna obchodníka, Částka brutto, Výše poplatku, Částka netto, Měna transakce, Typ karty, ID dávky, Záložní režim, Variabilní symbol, Kód zamítnutí, Text zamítnutí, Směnný kurz, Číslo bankovního účtu, Identifikace zásahu při platbě, DCC částka, DCC měna, DCC směnný kurz, DCC datum kurzu, DCC markup, DCC reference, DCC poskytovatel and DCC profil

Choose with what application should KB SmartPay be integrated:

Integration scenarios with data from KB SmartPay:

Keywords: pos terminal, payment terminal, payment gatway, payments, shopping, credit card, payment card, money transfer, transaction
Aliases: kbsmartpay.cz, kb smartpay, kb smart pay, kb-smartpay, smart pay
Typos: kbsmartpej, kbsmartpaz
Tags: Payments