Heureka Marketplace Payments SK

Heureka Marketplace Payments SK Beta

www.heureka.sk

Payments made on Heureka Marketplace in a file in CSV format with columns named in Slovak. The date of the order is considered the date of payment and the assumed currency of the amounts is euros.

Privacy: No authentication needed.
Connect Requirement: File in CSV format with columns: Číslo objednávky, Dátum objednávky, Typ, Referenčné číslo, Hrubá cena produktov, Poplatok za dopravu, Hrubá provízia, Celková suma nákupu, Celková suma znížená o províziu, Variabilný symbol and Internal ID

Choose with what application should Heureka Marketplace Payments SK be integrated:

Integration scenarios with data from Heureka Marketplace Payments SK:

Keywords: order, payment, remittance, repayment, purchase, transaction, cash on delivery, Slovak
Tags: Payments