Fio banka POS

Fio banka POS Beta

www.fio.cz

Statements of payments made at payment terminals (POS).

Privacy: No authentication needed.
Connect Requirement: Payment statement in CSV file format with columns named: Číslo účtu, Jméno obchodníka, Identifikace obchodníka, Název pobočky, Identifikátor transakce, Číslo zařízení, Datum transakce, Autorizační číslo, Číslo karty, Objem, Měna, Typ, Vystavitel karty, Poplatek celkem, Poplatek interchange, Poplatek asociace, Poplatek Fio, Poplatek vydavatele karty, Zaúčtováno, Datum zaúčtování, VS and ID pokynu

Choose with what application should Fio banka POS be integrated:

Integration scenarios with data from Fio banka POS:

Keywords: transactions, payments, online payments, movement, pos, terminals, point-of-sale
Aliases: fio, fiobank, fio bank, fio.cz, fiobanka
Typos: fijo, fyjo, fyo,
Tags: Payments