Propojení Popis fungování Ruční přenosy Přenos faktur Plné propojení Kontakt

Ruční přenos faktur

Nástroje pro manuální přenos jsou určeny pro provozovatelé e-shopů, kteří vše vyřizují v Shoptetu a jednou za čas předají faktury účetní. Naše pomůcky vám pomohou: data vyexportovaná ze Shoptetu do XML vám převedeme do formátu pro ABRA Flexi (dříve FlexiBee). Získaná data už jen naimportujete do ABRA Flexi.

Nástroje pro ruční přenos poskytujeme zdarma.

Ruční přenos faktur

Ze Shoptetu vyexportujete daňové doklady a dobropisy ve formátu XML pro Pohodu. Soubor nahrajete do převodníku Dativery a převodník nastavíte dle svých potřeb. Vygenerovaný soubor uložíte a naimportujete do ABRA Flexi.

Ručně přenést faktury

Ruční přenos produktů

Ze Shoptetu vyexportujete produkty jako kompletní export ve formátu XML. Soubor nahrajete do převodníku Dativery a v převodníku určíte, zda přenášet nákupní ceny produktů a obrázky. Vygenerovaný soubor uložíte a naimportujete do ABRA Flexi.

Ručně přenést produkty