Sugester
Firmo

Informace Firmo v Sugester

Zobrazte si ekonomické informace firem z databáze Firmo přímo v Sugester.

Součást tarifu
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.
Zobrazte si přímo u záznamů v aplikaci Sugester základní ekonomické ukazatele českých společností z firemní databáze Firmo. Vedle tržby, zisku či přidané hodnoty se zobrazuje počet zaměstnanců indikující velikost firmy. V relevantních případech se zobrazují data založení či zániku firmy. Ekonomické informace z databáze Firmo umožňují rychlé vytvoření představy o nových obchodních partnerech. Firemní databáze Firmo je zaměřena na české společnosti.

Propojené aplikace a služby

Náhled obrazovky

Firma s.r.o. (více v Firmo)
Tržby:9 000 000 tis. Kč
Zisk:9 000 tis. Kč(0 %)
Přidaná hodnota:900 000 tis. Kč(10 %)
Aktiva:90 000 tis. Kč
Cashflow:9 000 tis. Kč
Zaměstnanci:35
(pro rok 2018)
Příklad ukazuje Dativery v Sugester . Další komponenty můžete přidat z jiných scénářů.

Jak jsou získávána data

#1
Sugester
Společnost v Sugester
Zobrazené při otevření Společnost v Sugester.
Typ scénáře: Firmo v CRM
Vývojář: Dativery s.r.o.