Shopify
Money S3

Přenos faktur Shopify do Money S3

Automatický přenos faktur z e-shopů platformy Shopify do účetního systému Money S3.

  • od 470 Kč/měsíc dle počtu faktur
  • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 14 390 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Integrace automaticky přenáší všechny vydané faktury, zálohové faktury a dobropisy, které vzniknou v e-shopu Shopify, do účetního systému Money S3. Přenáší doklady vystavené ve všech nastavených měnách.

Možnosti nastavení synchronizace faktur:

  • Vazba na produkt. Lze určit, zda mají mít položky přenesené faktury vazbu na produkt a nebo být pouze textové.

Frekvence synchronizace faktur:

  • Faktury jsou přenášeny v noci (přibližně od 5. hodiny ráno). Přenášeny jsou veškeré faktury od posledního přenosu po včerejšek včetně.
  • Následné změny ve fakturách a dalších dokladech přenášeny nejsou (tj. je možné faktury libovolně měnit v e-shopu před jejich přenesením do účetnictví, po jejich přenesení je nezbytné provádět případné změny v obou aplikacích).

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Přenos faktur z e-shopů do Money S3
Vývojář: Dativery s.r.o.