Přenos faktur z UPgates do účetnictví

Ruční přenos vydaných faktur z UPgates do účetního systému účetnictví.

S propojením je možné ručně přenést veškeré vydané faktury, zálohové faktury, dobropisy a účtenky ve všech nastavených měnách z UPgates do účetního systému účetnictví. Propojení přenese data z UPgates a vytvoří datový soubor pro účetní systém účetnictví, který poskytne uživateli. Do účetnictví účetnictví jej uživatel ručně naimportuje.

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace