Import produktů od dodavatelů do targetApp

Načítání feedu produktů od dodavatele do targetApp.

Automatický import vybraných dat dodavatele o produktech do ceníku targetApp.

Data o produktech mohou být ve formátech XML, JSON, CSV, XLS nebo XLSX. Lze je pravidelně načítat z URL (feed z weby, soubor z FTP), ze souboru v doručeném e-mailu či z ručně nahraného souboru. Získaná data se podle nastavení zpracují a zapíší do ceníku targetApp jako dodavatelská informace (dodavatel, resp. nákupní cena, dostupné množství) včetně kódů produktů specifických pro dodavatele. Je možné vybrané informace o produktech v ceníku aktualizovat podle aktuálních údajů.

Při zpracování je možné upravit veškeré ceny koeficientem či provést zaokrouhlení cen.

V nastavení lze určit, jaké položky mají být přenášeny (např. aktualizovat cenu, ale nikoliv název). Lze přenášet následující vlastnosti:

 • kód produktu
 • název
 • popis
 • EAN
 • dostupné množství
 • prodejní cenu s DPH
 • prodejní cenu bez DPH
 • nákupní cenu s DPH
 • nákupní cenu bez DPH
 • sazbu DPH
 • měnu
 • záruka
 • hmotnost
 • recyklační poplatek
 • autorský poplatek

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace