Přenos faktur invoicing do accounting

Automatický přenos faktur z e-shopů platformy invoicing do účetního systému accounting.

Integrace automaticky přenáší všechny vydané faktury, zálohové faktury a dobropisy, které vzniknou v e-shopu invoicing, do účetního systému accounting. Přenáší doklady vystavené ve všech nastavených měnách.

Možnosti nastavení synchronizace faktur:

  • Vazba na produkt. Lze určit, zda mají mít položky přenesené faktury vazbu na produkt a nebo být pouze textové.

Frekvence synchronizace faktur:

  • Faktury jsou přenášeny v noci (přibližně od 5. hodiny ráno). Přenášeny jsou veškeré faktury od posledního přenosu po včerejšek včetně.
  • Následné změny ve fakturách a dalších dokladech přenášeny nejsou (tj. je možné faktury libovolně měnit v e-shopu před jejich přenesením do účetnictví, po jejich přenesení je nezbytné provádět případné změny v obou aplikacích).

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace

Scénáře