Časové rozlišení pro flexibee

Snadné vytváření časového rozlišení pro flexibee.

S čím pomáhá?

Doplňuje do účetnictví flexibee chybějící funkci časového rozlišení nákladů a výnosů.

Hlavní přínos

Časové rozlišení nákladů a výnosů zajišťuje správné zaúčtování nákladů a výnosů do období, s nímž časově a věcně souvisí. Týká-li se účetní případ více než jednoho účetního období, je časové rozlišení povinností danou účetními předpisy i zákonem. Typickými případy, kdy je časové rozlišení potřebné, jsou fakturace služeb na rok dopředu, úhrady nájemného dopředu i zpětně, leasing či náklady na reklamu.

Schopnosti doplňku

 • Časově rozlišit faktury přijaté, vydané, pohledávky a závazky.
 • Hromadné zpracování umožňující rozlišit najednou třeba desítky dokladů.
 • Zachovat původní doklad beze změny, protože se při časovém rozlišení vůbec nijak nemění.
 • Přegenerovat časové rozlišení při změně dokladu, např. při změně zaúčtování na původním dokladu snadno přegenerujete i rozlišující doklad.
 • Zachovat přehlednost, protože veškeré doklady jsou snadno přístupné díky uživatelské vazbě.

Možnosti nastavení

Konfigurace časového rozlišení, který je dostupná v nastavení flow v Dativery, umožňuje určit:

 • Typ interního dokladu a tím i používanou číselnou řadu a další vlastnosti generovaných dokladů.
 • Účet Náklady příštích období, na který se přeúčtují doklady s náklady.
 • Účet Výnosy příštích období, na který se přeúčtují doklady s výnosy.

Při použití časového rozlišení pro vybrané doklady můžete určit:

 • Datum počátku časového rozlišení
 • Měsíční či roční frekvenci rozlišení
 • Počet měsíců či roků, na které má být doklad rozlišen.
 • Období k přeskočení

Proč používat doplněk

Vedle zákonné povinnosti u dokladů týkajících se více účetních období je vhodné používat časové rozlišení v případě dokladů spadajících do jediného účetního období a to pro získání správného hospodářského výsledku. Časové rozlišení vám také zajistí průběžný věrný obraz ekonomického stavu společnosti a relevantní údaje např. měsíčních či čtvrtletních uzávěrek.

Detailní popis snadného generování časového rozlišení pro flexibee…

Scénář Časové rozlišení je určen pro konkrétní účtovanou firmu v ABRA Flexi.

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace