Scénář přenosu plateb Amazonu

Pokud jste neaplikovali scénář při nastavení Dativery Agentu, tak se do jeho nastavení pusťte nyní. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Platby z EXPANDO do POHODY a aplikujte jej.

 1. Pro aplikaci EXPANDO zadejte přístupový token. Pokud již máte aplikaci EXPANDO přidanou, klidně zvolte existující.
 2. Zvolte některý z již propojených programů POHODA nebo přidejte zcela nové propojení na POHODU.
  Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit jednorázové heslo, které získáte v Dativery Agentu (vysvětleno v článku o instalaci Agentu). Po odeslání budete požádáni o IČ, Uživatelské jméno, Heslo a zvolení Typu účetnictví, vše by měly být údaje účtované firmy. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit.
 3. V následujícím kroku nastavte parametry flow, tj.:
  • Zvolte vytvořený fiktivní bankovní účet v POHODĚ.
  • Zvolte počáteční datum, od kterého se mají brát objednávky v potaz.
  • Zadejte měnu transakcí.
  • Nastavte, jaké doklady chcete vytvářet (viz dále).
  • Zvolte předkontaci, která má být pro vytvářené platby použitá.
  • Pak nastavení uložte.
 4. Aktivace je dokončená.

Jak propojení funguje?

Napojení Dativery u služby EXPANDO automaticky vyhledává uhrazené objednávky na Amazon Marketplace. Na základě těchto objednávek vytváří bankovní doklady v účetním systému POHODA (tj. záznamy o platbě). Hledání zaplacených objednávek probíhá automaticky každou hodinu po celý den. Funkčnost tedy odpovídá načtení výpisů pohybů na bankovním účtu.

Kromě pravidelně spouštěného automatického vytváření je možné kdykoliv ručně spustit hledání objednávek a následné vytvoření dokladů – celý přenos do POHODY proběhne okamžitě po ručním spuštění.

Po importu plateb (nebo třeba jedenkrát denně) musíte v systému POHODA, v menu Banka ručně spustit funkci Automatická likvidace… (funkci nelze spustit automaticky po provedení importu). Automatická likvidace proběhne nad vybranými, nespárovanými bankovními doklady, které spáruje s pohledávkami, závazky, atd.

Doklady vytvářené v POHODĚ

Amazon Marketplace poskytuje informace o poplatcích souvisejících s prodejem a doručením. Díky tomu mohou být při importu pro každou platbu vytvořeny tři bankovní doklady:

 1. doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
 2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude vyplacena,
 3. doklad na částku všech poplatků Amazon Marketplace v souvislosti s prodejem.

Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vytváření druhého a třetího dokladu vypnout.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou Amazon Marketplace, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání online tržiště samotného. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit vytvářet Platby z EXPANDO v POHODĚ okamžitě, nemusíte na nic čekat.