CreditCheck

CreditCheck Beta

Zobrazuje status Semafor z databáze českých firem CreditCheck. Ten indikuje informace, které mohou mít spíše negativní vliv na bonitu firmy, oranžovou či červenou barvou oproti výchozí zelené barvě. Neříká však, zda je konkrétní firma “dobrá” či “špatná”, jen indikuje, zda je u vybrané firmy vhodné provést další analýzu dostupných informací.

Soukromí: Službu zajišťuje Dativery bez vašich přihlašovacích údajů.

Žádný scénář odpovídající kombinaci ‪CreditCheck.

Řekněte nám, co tu schází.

Klíčová slova: prověření, důvěryhodnost, konkurz, insolvence, insolvenční, dlužník, dlužníci, firmy, společnosti, úpadek, kredibilita, rating, scoring, bonita
Aliasy: Credit Check
Překlepy: KreditCheck, kreditček
Štítky: API